Lo-Reninge > Openbare onderzoeken

Openbare onderzoeken

Onderstaande dossiers liggen momenteel ter inzage op het administratief centrum.

Openbaar onderzoek Balloey Hendrik 

Aktename Eandis 

Openbaar onderzoek Deschrevel Christophe 

Openbaar onderzoek Boeraeve Gilbert 

Openbaar onderzoek Jordaan Claeys   

 

Onderstaande beslissingen van provincie en/of gemeente liggen momenteel ter inzage op het administratief centrum:

Beslissing Caver 

Terinzagelegging Aanmelding/ontwerp-MER Varkensbedrijf Lode Leuridan 

 

 

Wenst u het volledige dossier in te kijken, dan vragen wij u om vooraf een afspraak te maken met mevr. Magali Decramer (058/330 113). Dan kunnen wij u bijstaan indien u specifieke vragen hebt.

Voortaan worden alle dossiers ook digitaal ingediend. Hulp bij al die digitale plannen kan handig zijn.