Lo-Reninge > Bekendmakingen

Bekendmakingen

Bekendmakingen

Lokale besturen zijn verplicht een groot aantal van hun beslissingen te publiceren op hun website. Op deze manier kan je die beslissingen eenvoudig kennen, raadplegen en eventueel klacht indienen.

Via de klachtenwegwijzer kom je meer te weten over het indienen van een klacht bij de toezichthoudende overheid. De toezichthoudende overheid kan beslissingen van lokale besturen vernietigen als die het recht of het algemeen belang schenden.

Wil je inzage in of een afschrift van een bepaald besluit, doe hier jouw aanvraag met toepassing van de wetgeving inzake openbaarheid van bestuur.

 

Bekendmakingen 2019

Januari 2019

Datum bekendmaking Datum besluit  

15/01/2019 (door burgemeester) GR 03/01/2019 Besluitenlijst Gemeenteraad

15/01/2019 (door voorzitter vast bureau) OCMW 03/01/2019 Besluitenlijst Raad voor Maatschappelijk Welzijn 


  

 

Bekendmakingen 2018 

17.12.2018 - besluit voorzitter gemeenteraad - oproeping installatievergadering 

14.12.2018 - besluit burgemeester - kandidatenlijst verkiezing leden politieraad

'07.12.2018 - besluit algemeen directeur - zeteltoewijzing bijzonder comité voor de sociale dienst'