Lo-Reninge > Nieuws

Nieuws

 

 

03-12-2019
Stadsbestuur wil verkeersleefbaarheid en -veiligheid verbeteren
Het stadsbestuur van Lo-Reninge wil de verkeersleefbaarheid en -veiligheid in haar 4 kernen verbeteren. We willen in de eerste plaats de snelheid naar beneden en voorts inzetten op het creëren van autoluwere kernen, het weren van zwaar vervoer uit de kernen en het verhogen van de verkeersleefbaarheid en beleving op straat. Om deze opdracht vorm te geven, vroeg het stadsbestuur aan de WVI om de lokale verkeerssituatie van elke kern grondig te onderzoeken, waarna een aantal scenario's werden ontwikkeld die de leefbaarheid en de veiligheid kunnen optimaliseren. Die scenario's werden onlangs tijdens twee infomarkten aan de inwoners voorgesteld. Wie er toen niet bij kon zijn, kan tijdens de openingsuren terecht in de foyer van het administratief centrum om de verschillende scenario's te raadplegen of klikken op deze link.

 

Stadsbestuur wil verkeersleefbaarheid en -veiligheid verbeteren