Lo-Reninge > Nieuws

Nieuws

 

 

08-11-2018
De droogte in de lente en de zomer van 2018 werd erkend als landbouwramp - indienen tegemoetkomingsaanvraag
De droogte in de lente en de zomer van 2018 werd erkend als landbouwramp. Het Besluit van de Vlaamse Regering is op 07 november 2018 verschenen in het Belgisch Staatsblad.

Dit betekent dat u vanaf nu een tegemoetkomingsaanvraag kan indienen indien u een vergoeding wenst voor de geleden schade die werd vastgesteld door de gemeentelijke schattingscommissie.

De uiterste indieningsdatum van de tegemoetkomingsaanvraag is 28/02/2019. Aanvragen die later worden ingediend worden niet meer aanvaard.

De tegemoetkomingsaanvraag kan per post (best aangetekend), via e-mail worden ingestuurd of tegen ontvangstbewijs worden afgegeven bij een buitendienst van het Departement Landbouw en Visserij door middel het formulier terug te vinden in bijlage op terug te vinden op de website http://lv.vlaanderen.be/nl/bedrijfsvoering/schadevergoeding-bij-een-landbouwramp

Adres: inkomenssteun.westvlaanderen@lv.vlaanderen.be  of Vlaams Administratief Centrum, Koning Albert I-laan 1 / 2, bus 101, 8200 Brugge, Tel 050 24 76 20

De tegemoetkomingsaanvragen zullen indien ze volledig en coherent zijn, in de mate van het mogelijke, in volgorde van ontvangst worden behandeld.

De aanvraag moet volledig ingevuld worden en in voorkomend geval voorzien zijn van de nodige bijlagen zoals :

- een attest van de verzekeraar indien men verzekerd is voor teeltschade door weersomstandigheden (hagel) of een attest van een producentenorganisatie indien men via die organisatie is verzekerd;
- het deskundig verslag en de eventuele ereloonnota indien de schade ook werd vastgesteld door een onafhankelijk expert.

De processen-verbaal zullen door de gemeente worden overgemaakt aan het Departement Landbouw en Visserij.

De droogte in de lente en de zomer van 2018 werd erkend als landbouwramp - indienen tegemoetkomingsaanvraag