Lo-Reninge > Nieuws

Nieuws

 

 

10-07-2019
IVVO zoekt parkopzichter voor recyclageparken Veurne/Vleteren voor spoedige indiensttreding
Functiebeschrijving
Toezicht op correct sorteergedrag door bezoekers
Informatieverstrekking en hulp aan bezoekers
Controle op het DIFTAR-systeem met toegangsbadge en betaalzone voor een aantal afvalfracties
Registratie van de afvoer van de afvalstoffen
Sorteren van een aantal deelstromen (bv. KGA)
Onderhoud van het park

Profiel
Zeer goed Nederlands spreken
Stiptheid, nauwgezetheid en verantwoordelijkheidszin
Zin voor orde en netheid
Klantvriendelijkheid
Een goed voorkomen
Een goede lichamelijke conditie
Milieubewust
Stressbestendig

Aanbod
voltijds dagwerk in het 5-dagensysteem met zaterdagwerk
maandloon volgens wettelijk barema, maaltijdcheques, fietsvergoeding, groepsverzekering en hospitalisatieverzekering
Solliciteren tegen uiterlijk 1 augustus.

Soliciteren kan via deze link 

 

IVVO zoekt parkopzichter voor recyclageparken Veurne/Vleteren voor spoedige indiensttreding