Lo-Reninge > Nieuws

Nieuws

 

 

16-06-2017
Terug een helikopter boven Lo-Reninge voor opmaak van verzilltingskaart

Terug een helikopter boven Lo-Reninge?

Midden juni start een onderzoek naar de verzilting van het grondwater in het kust- en poldergebied. Voor dat onderzoek wordt er ook over het grondgebied van Lo-Reninge (zie de blauwe zone op de kaart op link onderaan) gevlogen met een helikopter. Topsoil is een project binnen het Interreg VB North Sea Region programma. Het project is tot stand gekomen om de Noordzeeregio in de toekomst beter te wapenen tegen de gevolgen van klimaatsverandering. Heel veel dagelijkse activiteiten zijn onlosmakelijk verbonden aan het bovenste deel van de bodem. Klimaatsverandering heeft immers een steeds snellere impact op de ondergrond en het grondwater.

Een helikopter vliegt systematisch langs lijnen op 250 meter afstand van elkaar. Onderaan de helikopter hangt een hoepelvormige meetsonde van 30 op 11 meter. De helikopter vliegt op lage hoogte (65 meter) zodat de meetsonde 30 meter boven de grond hangt. De snelheid is 30 tot 60 km/u. Door het uitzenden van een elektromagnetisch veld worden gegevens verzameld over het geleidend vermogen van de ondergrond. Uit dit onderzoek kan de VMM de verziltingsgraad van het grondwater afleiden.

De vluchten zijn gepland vanaf 20 juni 2017 en zullen een 3-tal weken duren, tot 4 juli 2017. Er kan alleen gevlogen worden als de weersomstandigheden dat toelaten. Er mag dus geen mist, sterke wind, onweer of te lage bewolking zijn.

Lo-Reninge valt onder zone 1 

Activiteit Vermoedelijke startdatum Vermoedelijke einddatum
Testvluchten 20/06/2017 - 23/06/2017
Uitvoeren vluchten zone 1 23/06/2017 - 28/06/2017
Uitvoeren vluchten zone 2 28/06/2017 - 30/06/2017
Uitvoeren vluchten zone 3 30/06/2017 - 2/07/2017
Uitvoeren vluchten zone 4 2/07/2017 - 4/07/2017

!!!Deze data kunnen wijzigen, als het vluchtschema door omstandigheden aangepast wordt. Bij wijzigingen, passen we de data hier altijd zo snel mogelijk aan.

Goed om weten

De elektromagnetische straling is onschadelijk voor mens en dier. Het is niet uitgesloten dat paarden kunnen schrikken van het geluid van de helikopter en/of de grote zwevende hoepel in de lucht. Andere dieren zoals runderen blijken geen of nauwelijks hinder te ondervinden van helikoptervluchten bij gelijkaardig onderzoek in het buitenland. We bevelen aan om dieren (voornamelijk paarden) op een veilige plaats te stallen gedurende het onderzoek.

Bij wijzigingen in de planning wordt de website van de VMM zo snel mogelijk aangepast https://www.vmm.be/water/projecten/topsoil

Terug een helikopter boven Lo-Reninge voor opmaak van verzilltingskaart