Lo-Reninge > Nieuws

Nieuws

 

 

19-06-2017
Waarschuwingsfase: wees voorbereid op de warmte
Waarschuwingsfase: wees voorbereid op de warmte

We verwachten vanaf vandaag opnieuw een warmteperiode met enkele dagen van aanhoudende warmte. In het kader van de campagne 'warme dagen' en het nieuwe Vlaamse warmteactieplan wil het Agentschap Zorg en Gezondheid jou oproepen om tijdens deze warme dagen extra aandacht te besteden aan kwetsbare groepen en acties uit het (intern of lokaal) warmteplan uit te voeren.

Voornamelijk (sociaal geïsoleerde) ouderen, (chronisch) zieken en jonge kinderen lopen risico op ernstige gezondheidseffecten van warmte. Op extreem warme dagen pieken de sterftecijfers.
Zorg ervoor dat jijzelf en anderen: goed voorbereid zijn, voldoende drinken, koele plekken opzoeken of de eigen woning koel houden.

Welke acties kan jij ondernemen?

Stimuleer extra zorg:
- Jonge kinderen en baby's hebben nog moeite om hun lichaamstemperatuur te regelen.
- Kinderverzorgers en begeleiders moeten extra alert zijn voor tekenen van uitdroging.
- Ook ouderen en chronisch zieken zijn meestal afhankelijk van hun verzorgers en hun netwerk om zich te beschermen tegen warmte.
- Gebrek aan sociale controle zorgt ervoor dat zij vaak minder goed voorbereid zijn op aanhoudende warmte.
- Vraag familie, zorgdragers of mantelzorgers om de gezondheidstoestand van alleenwonende ouderen of chronisch zieken van nabij op te volgen.
- ​Of zet lokaal een buurtnetwerk op met vrijwilligers of jobstudenten voor gerichte huisbezoeken.


Aandacht voor chronische zieken en medicatiegebruik:
- Chronische zieken of mensen die medicatie nemen zijn gevoeliger voor gezonheidsproblemen op erg warme dagen.
- Volg de aanbevelingen omtrent aanpassing van behandeling met bepaalde medicatie of behandeling van - ziektebeelden die met extreme warmte gepaard gaan.
- Informeer patiënten hoe ze hun medicatie best bewaren.

Folder 'Warme dagen' te raadplegen via deze link  

Waarschuwingsfase: wees voorbereid op de warmte