Lo-Reninge > Nieuws

Nieuws

 

 

03-05-2018
Brandweer Westhoek werft aan: Brandweerman vrijwilliger via aanwerving (m/v)

Brandweer Westhoek is op zoek naar nieuwe vrijwillige brandweermannen. De hulpverleningszone omvat 18 gemeenten en 23 brandweerposten die op zoek zijn naar nieuwe collega's. Een brandweerman werkt samen met de collega's brandweermannen van een brandweerwagen. Hij heeft taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden met betrekking tot de operationele uitvoering en ondersteuning bij interventies en andere opgelegde taken. Daarnaast voert hij de opdrachten uit van de bevelvoerder en meldt hij altijd zijn bevindingen aan hem. Hij hanteert het standaardmaterieel van de brandweerwagens correct en met zorg.

 

 

FUNCTIEOMSCHRIJVING
1. Operationeel medewerker basisfunctie (interventie) Deelnemen aan interventies teneinde de operationele doelstellingen van de zone te verwezenlijken.

2. Operationeel medewerker (preparatie)
Het onderhouden van zijn fysieke conditie en deelnemen aan oefeningen en opleidingen waardoor men zijn taken kan uitvoeren in alle veiligheid voor zichzelf, zijn collega's en de personen die hulp nodig hebben.

AANWERVINGSVOORWAARDEN
Om een geldige kandidaat te zijn moet aan de volgende voorwaarden voldaan zijn uiterlijk op 30 september 2018:
1. Belg zijn of burger van een ander land dat deel uitmaakt van de Europese Economische Ruimte of van Zwitserland;
2. Tenminste 18 jaar oud zijn;
3. Een gedrag hebben dat in overeenstemming is met de eisen van de beoogde betrekking (aan de hand van een uittreksel uit het strafregister);
4. De burgerlijke en politieke rechten genieten;
5. In orde zijn met de dienstplichtwetten;
6. Houder zijn van een rijbewijs B;
7. Houder zijn van het federaal geschiktheidsattest voor het basiskader: verdere informatie hierover is terug te vinden op www.wobra.be of via een andere provinciale brandweerschool.

Bijkomend moet de kandidaat vrijwilliger wonen in een straal van 8 km in vogelvlucht van een brandweerpost in de Westhoek.

SELECTIEPROCEDURE
• Een vergelijkend examen dat bestaat uit een mondeling interview, bedoeld om de motivatie , de inzetbaarheid en de overeenstemming van de kandidaat met de functiebeschrijving en de zone te testen en een praktische proef over manuele basisvaardigheden. Deze proeven vinden plaats tussen 12 en 31 oktober 2018.
• Een eliminerend medisch onderzoek

TOELATING TOT DE STAGE EN BENOEMING
De geslaagde kandidaten worden in een wervingsreserve opgenomen en door de raad toegelaten tot de aanwervingsstage in orde van rangschikking resulterend uit de zonale proeven.
Iedere benoeming begint met een periode van de aanwervingsstage. De aanwervingsstage begint op de dag van indiensttreding. De stage begint met het volgen van de opleiding die nodig is voor het behalen van het brevet van brandweerman en eindigt 1 jaar na het behalen van het brevet van brandweerman.
De raad neemt de kosten voor het behalen van het brevet van brandweerman voor haar rekening. De stage duurt 1 jaar voor de stagiair die op de dag van indiensttreding al houder is van het brevet van brandweerman.
Om benoemd te kunnen worden, moet de stagiair op het einde van de aanwervingsstage houder zijn van het brevet van brandweerman.

ONS AANBOD

Bruto uurloon (geïndexeerd):
• € 12,61 als stagiair
• € 14,53 na de stage + evolutie in de salarisschaal

INTERESSE?
Meer informatie en een functiebeschrijving kan je krijgen bij de dienst personeel & HR of surf naar
www.brandweerwesthoek.be.

De kandidaturen worden ten laatste op zondag 30 september 2018 gericht aan de voorzitter van het zonecollege Brandweer Westhoek, bij voorkeur via e-mail naar sollicitaties@brandweerwesthoek.be  of per post naar Zeelaan 37, 8670 Koksijde en omvatten een motivatiebrief, C.V., recent (< 3 maanden) uittreksel uit het strafregister (model 1) en een kopie van het federaal geschiktheidsattest (FGA) en een kopie van het rijbewijs. Eventuele brandweerbrevetten die je reeds in het bezit hebt mogen ook meegestuurd worden.

Opgelet! Kandidaturen die niet alle documenten hebben bezorgd op zondag 30 september 2018, worden niet weerhouden.


TIP

Wacht niet tot je het federaal geschiktheidsattest behaald hebt, maar dien nu reeds je kandidatuur in. Inschrijven voor het federaal geschiktheidsattest doe je rechtstreeks via www.ikwordbrandweer.be

Brandweer Westhoek werft aan: Brandweerman vrijwilliger via aanwerving (m/v)