Equivalent leefloon

Inwoners van Lo-Reninge die geen of onvoldoende inkomen hebben kunnen een equivalent leefloon aanvragen.

We zoeken samen met de cliënten naar oplossingen. Alle cliënten worden georiënteerd op basis van de eigen mogelijkheden/competenties.

Elke cliënt krijgt een traject op maat, dit op korte, middellange en/of lange termijn. We zoeken samen met cliënt naar oplossingen en bieden administratieve en psychosociale ondersteuning.