Seniorenwoningen

De Sociale dienst beschikt over 2 seniorenwoningen. 

Deze woningen, zowel de assistentiewoningen als de seniorenwoningen, zijn beschikbaar voor valide senioren en voor minder-valide senioren die nog voldoende zelfredzaam zijn en op voorwaarde dat zij geen gespecialiseerde medische behandeling behoeven.

De woningen zijn een permanent verblijf, dit biedt een oplossing voor personen met het vooropgestelde profiel om zelfstandig doch in een aangepaste woning te wonen. Tijdens de periode van bewoning moet actief worden gewerkt aan een oplossing voor de noden van de bewoners.

  • De bewoners kunnen hiervoor beroep doen op ondersteuning van de sociale dienst van het Lokaal Bestuur Lo-Reninge en andere organisaties.
  • De bewoners wonen zelfstandig.
  • De woningen worden beschouwd als seniorenwoningen. Deze woningen zijn voorzien voor zowel alleenstaanden als koppels boven de vijfenzestig jaar.(een van de bewoners dient 65 jaar te zijn bij intrek).