Aanplantingsplannen: groenscherm, verplichtingen?

Meer info bij de milieudienst, 058 33 01 14, milieu@lo-reninge.be