Aansluiten op openbare riolering

Wat?

De aansluiting op het rioleringsnet en het maximaal afkoppelen van regenwater (RWA) en afvalwater (DWA) is gemeentelijk gereglementeerd.
Het door de gemeenteraad goedgekeurd zoneringsplan bepaalt welke woningen wel en welke woningen niet kunnen aangesloten worden op het gemeentelijk rioleringsstelsel
Om te weten in welke zone je woning ligt, kan je contact opnemen met de milieudienst of via bovenstaande link eens nazien.

Hoe aansluiten?
Hiervoor neem je contact op met het hoofd van de Technische dienst van Lo-Reninge, Pol Verhelle, 0495 26 84 33).

 

Geen aansluiting mogelijk?

Voor woningen die niet kunnen aangesloten worden op het gemeentelijk rioleringsstelsel dient de eigenaar zelf in te staan voor de zuivering van het afvalwater door middel van een installatie voor de individuele behandeling van afvalwater (IBA).


Keuring?

De keuring van de private waterafvoer is verplicht in volgende gevallen:
- bij nieuwbouw of ingrijpende verbouwingen of
- bij (her)aansluiting op de openbare riolering.
De bouwheer dient zelf in te staan voor de keuring.
De keuring dient uitgevoerd te worden door een Vlario gecertificeerde keurder. De lijst hiervan is beschikbaar via http://www.vlario.be

Meer info en praktische informatie vind je op www.vlario.be/keuring-prive-riolering.