Aanvraag voorlopig rijbewijs M36, M18 en M12 kan ook online

Gepubliceerd op vrijdag 3 nov 2023 om 09:22

Het voorlopig rijbewijs M36, M18 en M12 kan ook online worden aangevraagd via BelDrive. Ook de omwisseling van een M36 naar een M18 of omgekeerd is online mogelijk. Een wijziging van begeleider kan nog niet online.

  • De burger is niet verplicht om de aanvraag online via BelDrive te doen, men kan ook nog steeds langskomen in het administratief centrum. 
  • Indien de burger het voorlopige rijbewijs online wil aanvragen, moet hij zich via eID of itsme aanmelden op de link https://beldrive.apps.mobilit.fgov.be/
  • Voor de aanvraag van een M36 of een M12 zullen de begeleiders zich eerst moeten registreren, dit gebeurt eveneens via hun eID of itsme via dezelfde link. In de applicatie moeten de begeleiders aangeven voor welke kandidaat ze begeleider willen zijn en moeten daar de naam, voornaam en het rijksregisternummer invullen van hun kandidaat. Begeleiders wiens rijbewijs niet is geregistreerd of wiens rijbewijs buiten omloop staat, zullen via BelDrive de melding krijgen dat ze zich eerst tot hun gemeente moeten wenden. In dat geval zal er dus geen online aanvraag mogelijk zijn.