Lo-Reninge bouwt openbare verlichting om naar ultrazuinige ledverlichting

Gepubliceerd op maandag 17 mei 2021 om 10:39
Alle straatlampen worden ledlampen

In opdracht van het lokaal bestuur Lo-Reninge gaat het netbedrijf Fluvius tegen 2030 het integrale openbaar verlichtingspark ombouwen naar ultrazuinige ledverlichting. Via die versnelde ombouw mikt Lo-Reninge vooral op een forse daling van zijn energieverbruik, -kosten en CO2-uitstoot. Tegelijk biedt de ombouw mogelijkheden om specifieke ingrepen te doen op het vlak van sfeer, veiligheid of toepassingen voor slimme steden.

Het juiste licht op de juiste plaats

Het uitgangspunt bij de vervanging van klassieke lampen door led-toestellen is steeds het beter verlichten van de openbare weg, gecombineerd met een lager vermogen. Bij elke vervanging wordt een lichtberekening uitgevoerd die rekening houdt met het vereiste lichtniveau van elke specifieke straat, fietspad of plein.

Parameters als het lichtniveau, kleurtemperatuur en het brandprogramma worden zo per cluster afgetoetst aan het regiomasterplan openbare verlichting van de gemeente.

Om een optimaal verlichtingsniveau te halen is het soms noodzakelijk om de hoogte en de tussenafstanden van de palen te veranderen. De nieuwe ledverlichting laat ook toe om de lichtbundel beter te richten naar het openbaar domein, waardoor het strooilicht in voortuinen of op gevels wordt beperkt.

Planning

Binnenkort zijn volgende straten aan de beurt : 
-    Hogebrugstraat
-    Ooststraat
-    Kiviethoek 
-    Noordstraat
-    Willem Van Loolaan 
-    Schaerdeke
-    Rozestraat
-    Lobrug
-    Alfons Van Heelaan 
-    Turkeyen
-    Albert Dondeynestraat
-    Zuidstraat 
-    Gasthuisstraat
-    Reningesteenweg

U kan een overzichtsplan van de geplande werken in bijlage terugvinden. 

Belangrijke opmerking: tijdens de duur van de werken is het mogelijk dat er tijdelijk een ander brandprogramma in werking zal zijn. Wij garanderen wel dat er steeds verlichting zal branden. 


Mogelijkheden voor licht op maat en ‘slimme steden’

Vandaag beheert Fluvius 1.200.000 lichtpunten in opdracht van 300 Vlaamse steden en gemeenten. Het netbedrijf helpt elk lokaal bestuur om hun lichtpark doelgerichter, energiezuiniger en duurzamer te maken. Dat gebeurt onder meer via de toepassing van brandprogramma’s die de verlichting op sommige momenten dimmen of doven, of door de ombouw van oude lampen naar energiezuinige leds.
Sinds oktober 2015 biedt Fluvius uitsluitend ledverlichtingstoestellen aan, die aanzienlijk minder verbruiken en langer meegaan dan klassieke lampen. Maar die inspanningen wil het netbedrijf fors versnellen door alle lichtpunten in Vlaanderen te voorzien van leds. Dat helpt lokale besturen om ook sneller energie te besparen en tegelijk kosten en CO2-uitstoot terug te dringen.
Daarnaast evolueert de verlichtingstechnologie razendsnel en speelt verlichting een almaar grotere sociale rol, bijvoorbeeld via een bepaalde sfeer of uitstraling of door bewoners en voorbijgangers een groter veiligheidsgevoel te geven. Ook daarop kunnen onze lokale besturen beter inspelen via een snellere led- ombouw.

Over Fluvius

Fluvius is het nieuwe netbedrijf dat op 1 juli 2018 ontstaat uit de fusie van Eandis en Infrax. Fluvius is verantwoordelijk voor het aanleggen, beheren en onderhouden van distributienetten voor elektriciteit, aardgas, riolering, kabeldistributie en warmte, en beheert het gemeentelijk openbare verlichtingspark. In totaal beheert het bedrijf

230.000 kilometer aan nutsleidingen en 7 miljoen aansluitingen. Fluvius is in alle 308 Vlaamse gemeenten actief. Tot begin 2019 blijven de merknamen Eandis en Infrax nog zichtbaar in het straatbeeld, nadien worden alle activiteiten onder de naam Fluvius uitgevoerd.