Archief - algemene info

Het stadsarchief Lo-Reninge is de bewaarplaats van het archief van en over de stad Lo-Reninge, en de deelgemeenten. De archiefdienst staat in voor een goed beheer van het archief en maakt de informatie waar mogelijk toegankelijk voor geïnteresseerden.

De taken van de archiefdienst vloeien voort vanuit wettelijke verplichtingen. Zo ondersteunt de archiefdienst de verschillende stadsdiensten bij het beheer van hun informatie en zorgt ervoor dat documenten volgens de wettelijke bepalingen bewaard worden. Dit zowel voor analoog (papieren) als digitaal archief.

Lo-Reninge doet voor haar archiefbeheer beroep op de intergemeentelijke archiefdienst Westhoek (DVV Westhoek).

Het archief wordt bewaard in het archiefdepot in het administratief centrum en is te raadplegen op afspraak.

Collectie

Het stadsarchief bewaart het recente archief van de stad Lo-Reninge en de deelgemeenten voor de fusies. Daarnaast vind je er het archief van het OCMW en haar rechtsvoorgangers: de Commissies van Openbare Onderstand van de stad Lo-Reninge en de fusiegemeenten. De meeste stukken dateren uit de 20ste eeuw. Je kan in het archief ook informatie over je eigen familiegeschiedenis terugvinden via de burgerlijke stand en de bevolkingsregisters.

Het historisch archief van Lo (1433-1922, inventaris), Reninge (1588-1872, inventaris), Pollinkhove (1550-1928, inventaris) en Noordschote (1795-1970, inventaris) wordt bewaard in het Rijksarchief Brugge en kan daar geraadpleegd worden.

Private archieven

Iedereen bezit en maakt archief aan. Zo ook heel wat verenigingen en personen met een link met Lo-Reninge. In mindere mate beheert het stadsarchief ook private archieven. Een voorbeeld hiervan is het archief van Bouteca Cyrille, hulp-aalmoezenier tijdens de Eerste Wereldoorlog. Heb je zelf archief, foto’s of films met een link met Lo-Reninge? Neem contact op met het stadsarchief om de mogelijkheden van een schenking te bespreken.

Inventaris

Het stadsarchief wordt ontsloten via de provinciale archiefdatabank Probat: https://probat.west-vlaanderen.be . De invoer is momenteel nog volop aan de gang. Ben je op zoek naar specifieke informatie? We helpen je graag op weg.

Onderzoek

Het stadsarchief maakt informatie, waar mogelijk, toegankelijk voor geïnteresseerden. Wil je zelf op onderzoek in het archief? Een afspraak maken kan via archief@lo-reninge.be.

Contact

Adres
Markt 11 , 8647 Lo-Reninge Administratief centrum
Tel.
058 28 80 20
archief@lo-reninge.be