Besluit gouverneur 21 september 2023 - tijdelijk verbod op onttrekking van water uit onbevaarbare waterlopen

Gepubliceerd op donderdag 21 sep 2023 om 14:56

De neerslag van de voorbije periode zorgde voor een lichte stijging van de peilen en afvoerdebieten. Bovendien stellen we momenteel een kleinere waterbehoefte vast. In het stroomgebied van de Rivierbeek blijven de vooropgestelde minimale drempelwaarden ver buiten bereik. Bijgevolg besliste de gouverneur om enkel het tijdelijk onttrekkingsverbod in het stroomgebied van de Rivierbeek aan te houden. Ook de permanente onttrekkingsverboden op de Bornebeek en (een deel van) de Hertsbergebeek blijven uiteraard behouden.

Dit besluit treedt in werking vanaf 22 september 2023 tot het wordt opgeheven bij besluit van de gouverneur en vervangt het besluit tot invoering van een tijdelijk verbod op onttrekking van water uit onbevaarbare waterlopen van 3 augustus 2023.