Besluit van de gouverneur - tijdelijk verbod op onttrekking water uit bevaarbare waterlopen

Datum bekendmaking 22 september 2023
Datum besluit 21 september 2023
Datum zitting 21 september 2023

De neerslag van de voorbije periode zorgde voor een lichte stijging van de peilen en afvoerdebieten. Bovendien stellen we momenteel een kleinere waterbehoefte vast. In het stroomgebied van de Rivierbeek blijven de vooropgestelde minimale drempelwaarden ver buiten bereik. Bijgevolg besliste de gouverneur om enkel het tijdelijk onttrekkingsverbod in het stroomgebied van de Rivierbeek aan te houden. Ook de permanente onttrekkingsverboden op de Bornebeek en (een deel van) de Hertsbergebeek blijven uiteraard behouden.

Dit besluit treedt in werking vanaf 22 september 2023 tot het wordt opgeheven bij besluit van de gouverneur en vervangt het besluit tot invoering van een tijdelijk verbod op onttrekking van water uit onbevaarbare waterlopen op 3 augustus 2023.