Besluit van de gouverneur - tijdelijk verbod op onttrekking water uit bevaarbare waterlopen / Captatieverbod Vlaamse Waterweg

Gepubliceerd op dinsdag 19 jul 2022 om 14:56

Besluit van de gouverneur - tijdelijk verbod op onttrekking water uit bevaarbare waterlopen

Het is tijdelijk verboden water te onttrekken uit alle onbevaarbare waterlopen en publieke grachten in de stroomgebieden binnen de provincie West-Vlaanderen.

Volgende uitzonderingen zijn van toepassing: 

  1. Onttrekkingen met weidepompen door drenking van vee in weides. Weidepompen omvatten zowel mechanische weidepompen als weidepompen op zonne- of windenergie;
  2. Onttrekkingen met zonnepompen voor weidevogels;
  3. Onttrekkingen door hulpdiensten in geval van nood wanneer er geen alternatief voorhanden is;
  4. Onttrekkingen voor het vullen van spuittoestellen om gewasbeschermingsmiddelen te gebruiken, op voorwaarde dat de gebruiker van de toestellen dusdanig te werk gaat dat er geen risico op puntverontreiniging is;
  5. Door de waterbeheerder gemachtigde onttrekkingen via een gravitaire overloop met vaste hoogte die er voor zorgt dat er enkel een onttrekking gebeurt wanneer de minimumpeilen verzekerd zijn. 

 

Captatieverbod Vlaamse Waterweg

Art. 1. Het is verboden water te capteren voor land- en tuinbouwtoepassingen uit alle 
waterwegen onder de bevoegdheid van De Vlaamse Waterweg nv binnen het 
IJzerbekken.


Art. 2. Op het captatieverbod van artikel 1 zijn volgende uitzonderingen van toepassing: 
1. Captaties met weidepompen voor drenking van vee in weides. Weidepompen 
omvatten zowel mechanische weidepompen als weidepompen op zonne- of 
windenergie;
2. Onttrekkingen met zonnepompen voor weidevogels;
3. Captaties voor het vullen van spuittoestellen om gewasbeschermingsmiddelen te 
gebruiken, op voorwaarde dat de gebruiker van de toestellen dusdanig te werk gaat 
dat er geen risico op puntverontreiniging is.


Art. 3. Dit besluit treedt in werking vanaf heden tot het wordt opgeheven bij besluit van de 
gedelegeerd bestuurder