Bevolkingsregisters en burgerlijke stand

Benieuwd naar jouw afkomst? Je kan je stamboom opzoeken in de akten van de burgerlijke stand en de bevolkings- en parochieregisters.

Burgerlijke stand en parochieregisters

In 1796 werden in de gemeenten de administraties van de Burgerlijke Stand ingericht. Voor 1796 werden de gegevens via de parochieregisters bijgehouden. De parochieregisters worden in het Rijksarchief bewaard.

De akten van de burgerlijke stand worden in het stadsarchief bewaard, de meeste akten kan je op vandaag ook online raadplegen via het Rijksarchief. Omwille van de soms kwetsbare bewaartoestand geven we de voorkeur om de akten online te raadplegen. Ook ter plekke in het archief geven we de voorkeur aan het inkijken van de scans.

Van thuis uit aan de slag?

  • -  Surf naar https://genealogie.arch.be/
  • -  Het raadplegen van de online akten is gratis, het is wel noodzakelijk een account aan te maken.
  • -  De handleiding legt je stap voor stap uit hoe je jouw akten kan opzoeken.

In het archief helpen we je graag op weg via de website van het Rijksarchief of via de scans.

Mijn akte is nog niet openbaar?

Niet alle akten van de burgerlijke stand kunnen zomaar ingekeken worden. Omwille van de privacywetging zijn er beperkingen:

Overlijdensakten worden na 50 jaar openbaar

Huwelijksakten worden na 75 jaar openbaar

Geboorteakten worden na 100 openbaar

Akten die nog niet openbaar zijn, kunnen enkel via de dienst burgerzaken worden opgevraagd. Enkel de persoon op wie de akte betrekking heeft, echtgeno(o)t(e), wettelijk samenwonnde/vertegenwoordiger, bloedverwanten in opgaande/neerdalende lijn, erfgenamen en notaris/advocaat hebben hier recht op.

Bevolkingsregisters

De bevolkingsregisters zijn het resultaat van de tienjaarlijkse volkstellingen. Ze registreren over een periode van tien jaar alle wijzigingen binnen een gezin en hun woonplaats. De registers zijn unieke documenten die bewaard worden binnen het stadsarchief.

Let wel: omwille van de privacygevoelige informatie in deze registers worden bevolkingsregisters pas na 120 jaar openbaar. Wel kunnen er uittreksels uit de registers worden aangevraagd voor genealogische, historische of wetenschappelijke doeleinden. Hiervoor is de nodige toestemming nodig van de betrokkene zelf, een echtgenoot of samenwonende partner, een afstammeling in de eerste graad of bij gebrek hieraan het College van Burgemeester en Schepenen.

Contact

Adres
Markt 11 , 8647 Lo-Reninge Administratief centrum
Tel.
058 28 80 20
archief@lo-reninge.be