BOA-decreet

De Vlaamse Overheid streeft met het BOA-decreet naar een geïntegreerd aanbod aan buitenschoolse opvang en activiteiten voor alle kinderen en gezinnen. Dat wil zeggen dat alle lokale organisaties, zoals onderwijs, welzijn, cultuur, jeugd, sport, enz. …, zo goed mogelijk dienen samen te werken en hun aanbod zo goed mogelijk op elkaar afstemmen. Het lokaal bestuur heeft hierbij een regierol en gaat aan de slag om samen met alle verschillende partners een sterk lokaal buitenschools beleid uit te stippelen. 

Het BOA-decreet heeft drie doelstellingen: 

  • kinderen speelmogelijkheden geven en ontplooiingskansen creëren, maar ook keuzevrijheid en recht op rust;
  • ouders de mogelijkheid bieden om werk, opleiding en gezin vlot te combineren;
  • een aanbod aan buitenschoolse opvang en activiteiten creëren dat toegankelijk en betaalbaar is voor iedereen.  

Om deze regierol als lokaal bestuur zo goed mogelijk te kunnen opnemen is het voor ons van groot belang dat we een beeld krijgen van de behoeften en wensen van ouders en kinderen op vlak van buitenschoolse opvang en activiteiten.

Wat vind jij als ouder van de opvang en activiteiten in Lo-Reninge? Dit gaat om alle opvang en activiteiten voor schoolgaande kinderen van 2,5 tot 12 jaar, zowel voor en na schooltijd als tijdens de vakanties.

We horen het graag aan de hand van deze bevraging, want dankzij jouw inbreng kunnen we het aanbod evalueren en beter afstemmen op de noden en wensen van ouders en kinderen.

Jouw feedback is van onschatbare waarde!   

De bevraging invullen kan tot en met vrijdag 6 september 2024 via dit formulier: https://www.lo-reninge.be/boa-bevraging-ouders