Boeren op een kruispunt

Het bedrijfsleven op een land- of tuinbouwbedrijf is nauw verbonden met het gezinsleven. Daardoor zijn problemen binnen het bedrijf, vaak ook persoonsgebonden problemen. Op bepaalde ogenblikken is het aangewezen om hulp te vragen of te krijgen. Hoe eerder, hoe beter, maar het is nooit te laat om hulp te vragen! De vzw "Boeren op een Kruispunt" biedt globale hulpverlening voor alle land - en tuinbouwers. Ze geven advies voor een meer efficiënte bedrijfsvoering, maar bieden ook psychologische en sociale hulp. Deze hulp is gratis en anoniem. De adviseur komt ter plaatse en heeft oog voor een globale aanpak van de problemen. Je kan bij de vzw ook terecht om gewoon eens van gedachten te wisselen of informatie te vragen!
Contact: gratis op 0800 99 138, of info@boerenopeenkruispunt.be - www.boerenopeenkruispunt.be.
Infofolders