Broeken Fintele Pollinkhove

Tussen Haringe en Diksmuide liggen langs de oevers van de IJzer uitgestrekte weilanden, IJzerbroeken genaamd. Deze laaggelegen weiden en hooilanden vormen één van Vlaanderens meest opmerkelijke open ruimten. Eeuwenlang werden deze drassige en laaggelegen weiden (Broeken) door de boer op een bijna natuurlijke manier gebruikt. De hoge waterstand liet slechts korte graasperioden en één hooibeurt per jaar toe. De IJzerbroeken vormen daardoor een groot natuurgebied met een enorme rijkdom aan watervogels en bloemrijke weiden. Dit ruim 4.000 ha groot weideland behoort tot de natste polders en vormt bij overvloedige regenval of plotse dooi het natuurlijk winterbed van de IJzer. Bij hoge waterstand kunnen duizenden hectaren onder water komen. Vandaar dat in dit gebied bijna geen huizen staan: in de IJzervallei werden de hoeven gebouwd op plaatsen die niet overstromen of ook op een kunstmatige verhoging of terp.


Tijdens een wandeling zult U zeker kunnen kennismaken met de rietgors, karekiet,kievit, watersnip, goudplevier, grutto en grote groepen ganzen en eenden. Bemerk de beplanting: gele lis en sterrenkroos op het wateroppervlak in de lente. Let ook op de weiden die afgezet zijn met hagen van meidoorn, wilde rozelaar, wilde pruim, …