Budgetbeheer

Een maatschappelijk werker zal samen met jou een overzicht maken van je inkomsten, je vaste uitgaven (huur, gas- en elektriciteit, telefoon, leefgeld...) en je schulden.

Budgetbeheer is dat het beheer van uw inkomen tijdelijk overgenomen wordt door onze diensten om het evenwicht tussen inkomen, vaste kosten, leefgeld en afbetaling schulden te herstellen.

We bekijken alles.

Kan je je inkomsten nog verhogen? Kan je snoeien in sommige vaste kosten? Zijn jouw schulden correct m.a.w. is wat men je vraagt correct? Welke zijn je mogelijkheden om af te betalen zonder je menswaardig bestaan in het gedrang te brengen? Het is altijd onze bedoeling om onze hulpverlening zo kort mogelijk te houden maar wel zo langs als nodig.

We werken op basis van vertrouwen en vrijwilligheid. Het woordje "samen" is belangrijk. De sociale dienst alleen kan niet alles oplossen maar samen zijn we sterker. Want...uit de schulden geraken vraagt een zeer grote inspanning. De sociale dienst van Lo-Reninge is een erkende instelling voor schuldbemiddeling. Maatschappelijk werkers, bijgestaan door een jurist, zorgen voor de dienstverlening.

Video