Budgetplanner

De budgetplanner is een online tool die is ontwikkeld om na te gaan of je inkomsten en uitgaven in evenwicht zijn en of je voldoende inkomen overhoudt om een menswaardig bestaan te leven. De budgetplanner is te raadplegen via mijnbudget.lo-reninge.beWerkwijze

  • Vul de gezinssamenstelling in.
  • Vul alle inkomsten in, ook deze op jaarbasis (wordt automatisch verrekend op maandbasis).
  • Vul alle kosten in, ook deze op jaarbasis.
  • Het saldo is het verschil tussen de inkomsten en uitgaven.
  • Is het saldo groter dan het maandbudget? Dan heb je in principe voldoende inkomsten.
  • Is het saldo kleiner, dan heb je te weinig inkomen om alle basisbehoeftes te kunnen betalen.

Wat kan je doen?

  • Check bij alle uitgaven of je de rechten reeds hebt uitgeput of niet.
  • Vraag hulp aan de Sociale Dienst.
  • Je kan een afprint van de budgetplanner meebrengen naar je afspraak bij de Sociale Dienst.

Wat gebeurt er bij de aanvraag?

Iedere aanvraag wordt individueel behandeld en onderzocht. De maatschappelijk werker voert geheel vertrouwelijk een sociaal en financieel onderzoek. De maatschappelijk werker heeft 30 dagen de tijd om je aanvraag te onderzoeken.