Collectieve schuldenregeling

Als je maar niet uit de vaste kosten geraakt of als je schuldenlast te hoog is dan kan de sociale dienst je helpen om een collectieve schuldenregeling aan te vragen.

Dat is een regeling via de Arbeidsrechtbank. Meestal wordt dan een advocaat aangesteld om te bemiddelen bij de verschillende schuldeisers. Bijna alle procedures worden stopgezet. Mocht er geen akkoord mogelijk zijn dan zal de rechtbank een regeling opleggen.

Al je inkomsten (loon, werkloosheid, ziekte, vakantiegeld enz) moeten op de rekening van de schuldbemiddelaar gestort worden. Die geeft je dan een leefgeld.

Als erkende instelling voor schuldbemiddeling kan de sociale dienst van Lo-Reninge optreden als schuldbemiddelaar in het kader van consumentenkrediet of een collectieve schuldenregeling. 

Video