Farys

Ingevolge de statutenwijziging, goedgekeurd door de Buitengewone Algemene Vergadering in zitting van 12 december 2023 en goedgekeurd bij Ministerieel Besluit van 8 maart 2024, zijn er nieuwe statuten.

Die zijn te raadplegen via 

https://www.farys.be/file/1105131/download