De Katrol

Dit is een project dat voor studie- en gezinsondersteuning aan huis zorgt bij kwetsbare en kansarme gezinnen.

Begeleiders zorgen er, samen met de ouders, voor dat kinderen van het derde kleuter tot het tweede leerjaar een eerlijke kans krijgen om hun schoolcarrière goed te starten. Er is niet enkel aandacht voor het schoolwerk zelf, maar ook voor alles wat een goed studieklimaat mogelijk maakt. Denk hierbij aan pedagogische, financiële of materiële benodigdheden. Kansarme kinderen worden kansrijker omdat de ouderbetrokkenheid groter is.

Deze begeleiders zijn stagiairs die een opleiding maatschappelijk werk, lager onderwijs of pedagogie volgen. Ze integreren in de gezinssituatie en betrekken de ouders, leerkrachten en hulpverleners in het ondersteuningsproces. De Katrol komt er telkens op vraag van de ouders zelf. De begeleider toont respect voor de gezinssituatie en zal geen handelingen opdringen. De opdracht is om het gezin in zijn geheel een verruimende blik op studie te bieden, door in communicatie te gaan, mensen spontaan aan te zetten om de schoolagenda van het kind te bekijken of het kind een rustige plek te bieden voor huiswerk. Belangrijk is dat alles altijd op vraag van het gezin komt. Door een open houding zal de begeleider een deel van het gezin worden.

Het is een leerproces voor zowel het gezin als de begeleider, want de stagiair zal met meer kennis aan een carrière als maatschappelijk werker, leerkracht of pedagoog kunnen starten.