De omgevingsanalyse van Lo-Reninge

Gepubliceerd op vrijdag 28 jun 2024 om 09:11

De gemeenteraad keurde op donderdag 27 juni de omgevingsanalyse goed.

De omgevingsanalyse verschaft het lokale bestuur inzicht in de noden en behoeften van zowel externe als interne belanghebbenden. Het fungeert als een krachtig instrument om de omgeving in kaart te brengen, waardoor weloverwogen beleidskeuzes mogelijk worden voor burgers, verenigingen, bedrijven en medewerkers in de toekomst.

Daarnaast biedt het kansen voor zelfevaluatie en de inbreng van zowel interne als externe stakeholders. De omgevingsanalyse vormt een verplichte bijdrage bij het meerjarenplan 2026-2031.

Een stad of gemeente is zoveel meer dan slechts een plaats om te wonen: het is het kloppend hart van de maatschappij, van samenleven en -werken. Een gedegen lokale samenleving rust op een beleid dat steunt op data, met als doel betere beleidsbeslissingen te nemen. Het vormt een belangrijke stap naar een doordacht beleid.

Het vaststellen van de juiste beleidsprioriteiten is zonder informatie een uitdaging. Naar aanleiding van de gemeenteraadsverkiezingen in oktober 2024, komt deze omgevingsanalyse hieraan tegemoet. Het werpt een helder licht op de actuele situatie in Lo-Reninge aan de hand van zowel kwalitatieve als kwantitatieve data.

De volledige omgevingsanalyse kan je hieronder downloaden.