Distels bestrijden

Distels bestrijden is verplicht
Elke eigenaar, huurder of gebruiker van cultuur-, bos- en braakliggende grond is verplicht de bloei, zaadvorming en uitzaaiing van distels te beletten. De verplichting geldt zowel voor publieke als privaatrechtelijke personen.
De volgende distels vallen onder deze bestrijding: akkerdistel, speerdistel, kale jonker en kruldistel. Het is vooral de akkerdistel die last bezorgt. De overige soorten komen minder vaak voor en zijn minder agressief. In natuurgebieden en reservaten kan een ontheffing van distelbestrijding van kale jonker aangevraagd worden. Die ontheffing wordt soms verleend voor natuurbehoud of wetenschappelijk onderzoek.

Hoe kan je distels bestrijden?
Maai distels op het moment dat de bloemknoppen nog gesloten zijn (van half april tot begin juni). Dat geeft het beste resultaat. Dan zijn de planten het zwakst omdat ze weinig voedselreserves hebben. Maai je te vroeg, dan bloemen de distels een tweede keer. Een tweede bestrijding is dan aangewezen.

Distels bij jou in de buurt?
Als je hinder ondervindt van distels, kan je dit melden aan de milieudienst.
Bij blijvende nalatigheid kan de gemeente de distels bestrijden op bevel van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen. Deze dienst doet hiervoor beroep op de tussenkomst van de burgemeester. De bestrijding van de distels gebeurt op kosten van de overtreder.
Merk je distels op in één van de gemeentelijke domeinen, laat het dan zeker weten!