Ecologisch bermbeheer

Het bermdecreet dateert van 1984. Volgens dat decreet (dat tot op vandaag nog altijd van kracht is) mogen de bermen pas een eerste maaibeurt krijgen na 15 juni en een tweede maaibeurt na 15 september. Het maaisel moet worden verwijderd, dit binnen de 10 dagen. Er kan worden afgeweken van bovenstaande werkwijze, dit door de opmaak van een bermbeheerplan
Sinds 2007 werkt Lo-Reninge samen met een aantal lokale landbouwers om deels te voldoen aan het bermdecreet. De landbouwers krijgen hiervoor een tussenkomst.
Sinds 2017 werd de samenwerking uitgebreid, dit met een aantal nieuwe bermen die volgens het bermbeheerplan als ecologisch zeer waardevol en potentieel zeer waardevol werden gekenmerkt.
De rest van de bermen worden nog op de klassieke manier onderhouden: beheer door de technische dienst, met een klepelmaaier zonder opname van het maaisel.