Energieboekhouding

De gemeente heeft een energieboekhouding opgezet voor bepaalde gemeentelijke gebouwen.