Subsidie voor de installatie van een hemelwaterput