Inschrijven op Qvax-reservelijst

  • Surf naar http://www.qvax.be/. Opgelet: heb je al een uitnodiging ontvangen? Schrijf je dan niet in op de reservelijst, maar bevestig of wijzig de afspraken op jouw uitnodiging. 

  • Duid aan op welke dagen en uren je beschikbaar bent om snel naar het vaccinatiecentrum te komen. Je engageert je dat je daadwerkelijk beschikbaar bent op die momenten.

  • Je wordt opgeroepen via sms en/of e-mail. Bevestig de afspraak snel en ga dan pas naar het vaccinatiecentrum. Als je niet op tijd reageert, heb je jouw kans gemist en wordt de volgende persoon op de reservelijst opgeroepen. Jouw inschrijving op de reservelijst vervalt dan.