Inwoners nemen massaal deel aan bevolkingsonderzoeken naar kanker

Gepubliceerd op vrijdag 23 dec 2022 om 13:48

Het preventiebeleid rond kanker van de Vlaamse overheid blijft haar vruchten afwerpen. Dat blijkt uit het jaarrapport 2021 van het Centrum voor Kankeropsporing, dat de bevolkingsonderzoeken naar kanker coördineert in opdracht van de Vlaamse overheid en daarvoor samenwerkt met Stichting Kankerregister. Dankzij de bevolkingsonderzoeken borst-, dikkedarm- en baarmoederhalskanker krijgen jaarlijks meer dan 1,6 miljoen Vlamingen de uitnodiging om zich te laten onderzoeken.

Daarnaast is er de BLABLABLA-campagne die werd opgestart begin 2021. Deze campagne zet in op motivatie tot deelname. De Bevolkingsonderzoeken naar kanker redden jaarlijks vele levens. Ook de inwoners van Lo-Reninge laten zich massaal onderzoeken. Dat blijkt uit de jaarrapporten (zie hieronder) van 2021.