Inzameling landbouwfolie

Het stadsbestuur organiseert jaarlijks één of twee inzamelmomenten voor landbouwfolie. De landbouwers worden hiervan via mail en via de gemeentelijke infokanalen op de hoogte gebracht.