Inzamelmoment medisch landbouwafval

Gepubliceerd op dinsdag 28 mei 2024 om 16:18

In de veeteeltsector voert de veehouder een aantal diergeneeskundige handelingen (vaccinaties, nabehandeling …) zelf uit. Het afval dat dit oplevert, wordt beschouwd als medisch afval. Men moet dit dus op een oordeelkundige manier afvoeren. Een individuele ophaling door een erkende afvalbeheerder is duur. Dit zorgt ervoor dat men deze afvalstroom vaak op een niet-reglementaire manier verwijdert, waardoor de veehouder niet over de nodige attesten beschikt. In 2019 werd van start gegaan met een proefproject ‘collectieve inzameling van medisch afval’. Met succes, want op vandaag zetten al meer dan 900 West-Vlaamse veehouders op een collectieve wijze hun medisch landbouwafval correct af.

Heb je interesse?
Meld je dan uiterlijk tegen https://forms.office.com/e/aJchUKPxVm.

Meer info in document hieronder.