Kennisgeving plan-MER voor het Mestactieplan 7 (MAP 7)

Gepubliceerd op donderdag 4 jul 2024 om 09:30

De Vlaamse Landmaatschappij heeft de procedure opgestart voor het opstellen van het plan-MER voor het MAP 7.

Het Team Omgevingseffecten verklaarde de kennisgeving van dit dossier volledig op 28/06/2024.

Het document ligt ter kennisgeving in het administratief centrum, Markt 11 in Lo en kan hieronder ook worden gedownload.  

De bevolking kan tot en met 2 september 2024 opmerkingen bezorgen: