Klooster van de Zusters Annuntiaten Reninge

Langs de Ieperstraat bevindt zich het klooster van de zusters Annuntiaten waarvan de stichter Kannunnik Petrus Jacobus Declerck was, geboren te Reninge op 28 juni 1742. Het werd de "schole van bermhertigheid", gesticht op 21 augustus 1816 en begon als kantwerkschool.
Het klooster was een korte tijd stafkwartier tijdens W.O. I.