Landbouwschade melden

Gepubliceerd op woensdag 10 aug 2022 om 10:08

Land- en tuinbouwers die als gevolg van natuurlijke omstandigheden, zoals onweer, hagel, overstroming uitzonderlijke droogte of overvloedige regenval buitengewone schade hebben aan hun teelten kunnen een beroep doen op de schattingscommissie.

Eén van de taken in dit kader is de bijeenroeping van de schattingscommissie voor vaststelling van schade aan teelten. Deze vaststelling is een belangrijke stap in het eventueel bekomen van een vergoeding, indien de overmacht als landbouwramp wordt erkend.

De ondernemer moet tijdig het correct ingevulde aanvraagformulier indienen bij het gemeentebestuur. De schattingscommissie doet dan een officiële vaststelling van de getroffenen schade.

Aanvraagformulier schattingscommissie