Leefloon

Inwoners van Lo-Reninge die geen of onvoldoende inkomen hebben kunnen een leefloon aanvragen. We zoeken samen met de cliënten naar oplossingen. Alle cliënten worden georiënteerd op basis van de eigen mogelijkheden/competenties.

Elke cliënt krijgt een traject op maat, dit op korte, middellange en/of lange termijn. We zoeken samen met cliënt naar oplossingen en bieden administratieve en psychosociale ondersteuning.

Aan elk traject leefloon wordt een GPMI gekoppeld (Geïndividualiseerd Project voor Maatschappelijke Integratie) Dit is een overeenkomst dat de sociale dienst sluit met elke cliënt. Hierin worden afspraken en doelstellingen opgenomen waaraan beide partijen zich dienen te houden en waar ze samen naar streven om te behalen. Dit kan gaan over een algemeen GPMI of een specifiek voor studenten.