Maatregelen vogelgriep Lo-Reninge na vaststelling in Alveringem

Gepubliceerd op donderdag 9 dec 2021 om 14:43

Maatregelen vogelgriep Lo-Reninge na vaststelling in Alveringem

In de week van 6 december werd vogelgriep vastgesteld in een pluimveebedrijf in Alveringem. De dieren werden geruimd en er werd een beschermingszone (straal 3 km) en een bewakingszone (straal 10 km) rond het getroffen bedrijf ingesteld. Lo-Reninge bevindt zich voor een klein deel in de beschermingszone en voor een groot deel in de bewakingszone. De bewoners binnen de beschermingszone (straal 3 km) worden per brief persoonlijk op de hoogte gebracht.

 

Signalisatie in het straatbeeld

Er werden waarschuwingsborden aangebracht op alle wegen op de grens van de beschermingszone met vermelding: "Aviaire influenza - Beschermingszone - het verplaatsen van en handel in pluimvee, vogels en eieren is gereglementeerd " en  op de grens met de bewakingszone met vermelding: "Aviaire influenza - Bewakingszone - het verplaatsen van en handel in pluimvee, vogels en eieren is gereglementeerd ".

 

Herhaling maatregelen: ophokplicht

Sinds 15/11 ging een periode van verhoogd risico voor vogelgriep in op het hele grondgebied. Volgende preventieve maatregelen tegen het vogelgriepvirus worden daardoor van kracht:

  • Pluimvee van professionele houders en van hobbyhouders, met uitzondering van loopvogels, moet worden opgehokt of afgeschermd (met behulp van netten).
  • Alle pluimvee en vogels moeten binnen (of onder netten) worden gevoederd en gedrenkt.
  • Pluimvee en vogels mogen niet gedrenkt worden met regenwater of oppervlaktewater waartoe wilde vogels toegang hebben.


Deze maatregelen moeten helpen vermijden dat pluimvee in contact komt met wilde vogels die besmet zijn met het vogelgriepvirus en helpen dus het pluimvee te beschermen.

Alle maatregelen zijn terug te vinden op de website van het Agentschap: http://www.favv.be/professionelen/dierlijkeproductie/dierengezondheid/vogelgriep/maatregelen.asp

Het FAVV vraagt alle pluimveehouders, hobbyhouders en andere betrokken actoren om de maatregelen strikt toe te passen en voldoende aandacht te besteden aan het voorkomen van de insleep van vogelgriep bij hun dieren door (contacten met) wilde vogels. Wanneer een verhoogde sterfte wordt opgemerkt, of bij elk ander symptoom van ziekte, is het belangrijk om onmiddellijk een dierenarts te contacteren.

Een zieke of dode vogel gevonden? Laat het ons weten!

Als je tijdens een wandeling of in je buurt een dode of zieke vogel vindt, raak deze dan niet aan maar meld het via ons gratis nummer 0800/99 777. Het dier zal worden opgehaald en onderzocht, op deze manier help je nieuwe uitbraken van het vogelgriepvirus te voorkomen en bescherm je je eigen pluimvee.

 

Mogen pluimveeproducten als kip en eieren nog geconsumeerd worden?

Het virus dat momenteel, en de afgelopen jaren, circuleert is niet gevaarlijk voor mensen. De consument loopt geen enkel risico. Het vlees en de eieren van pluimvee kunnen in alle veiligheid worden geconsumeerd.

 

Wat is het vogelgriepvirus?

Aviaire influenza (AI) of vogelgriep, is een zeer besmettelijke virusziekte waar waarschijnlijk alle vogelsoorten gevoelig voor zijn. Er is geen wetenschappelijke indicatie dat dit H5-virus ook schadelijk is voor de mens. De aard van de symptomen en het verloop van de ziekte hangen af van het pathogeen karakter van de virusstam, de leeftijd van het getroffen dier, de omgeving en eventuele andere infecties. De besmetting kan plaatsvinden via direct contact met zieke dieren of door blootstelling aan besmet materiaal, zoals mest of vuile kratten. Ook via de lucht is indirecte besmetting mogelijk, maar over relatief korte afstand.

 

Het FAVV en dierengezondheid

Het FAVV mag dan wel bekend staan om zijn controles doorheen de voedselketen, het Agentschap is ook verantwoordelijk voor de preventie en bestrijding van bepaalde gereglementeerde dierziekten. Voor wat betreft vogelgriep, werkt het Agentschap nauw samen met de gewestelijke overheden.

Meer info over het virus via:
http://www.favv.be/professionelen/dierlijkeproductie/dierengezondheid/vogelgriep/