Meld nesten van Aziatische hoornaar op www.vespawatch.be

Gepubliceerd op maandag 8 apr 2024 om 16:16

Hoor je het in Keulen donderen als we het hebben over de Aziatische hoornaar?  In enkele minuten lees je er alles over op www.west-vlaanderen.be/aziatischehoornaar (waarom het een probleem is, herkenning, nesten, levenscyclus, …).  

  • Vermoed je een nest van de Aziatische hoornaar bij jou in de buurt?   
  • In het begin van het seizoen (april-mei) een klein embryonestje ergens onder een afdak of in een hok?
  • Later op het seizoen (mei-juni-juli) een groter primair nest (ergens in een boomholte, nestkast of in een struik)?
  • Nog later op het seizoen (juli – november) een groot secundair nest (in de regel hoog in een boom)?

Meld een nest altijd op www.vespawatch.be. Vanuit je melding volgt de verdere aanpak van dat nest.

  1. Achter de button ‘Meld een nest’ word je om een aantal gegevens gevraagd (ook foto’s!). 
  2. Je melding wordt gecontroleerd. Is het wel Aziatische hoornaar?  Dat kan enkele dagen duren. 
  3. Blijkt het effectief om een Aziatische hoornaar te gaan, dan wordt automatisch de verdelging van dat nest bevolen door een erkend verdelger. Jij hoeft niets meer te doen!  De verdelger contacteert je op basis van de gegevens die je achterliet via je melding.  De factuur is voor stad Lo-Reninge.
  4. Opgepast! Tussen jouw melding en de bestrijding kan twee weken tijd zitten!  Dat hoeft op zich geen probleem te zijn.  De Aziatische hoornaar is immers een niet agressieve soort richting mensen (tenzij zijn nest verstoord wordt!). 
  5. Ervaar je een nest echter als een acuut gevaar, dan staat het je vrij om zélf de mogelijk snellere verdelging te organiseren via de brandweer (opgepast, die levert niet noodzakelijk deze service) of een verdelger die je zelf aanstelt.  Dit doe je dan wel op eigen kosten. Een lijst van erkende verdelgers in Vlaanderen vind je op www.west-vlaanderen.be/aziatischehoornaar.  
  6. Ook als je de nestverdelging zélf aanpakt is de melding ervan op vespawatch.be nog nuttig (in functie van het behouden van het overzicht op de verspreiding van het insect). Geef bij je melding duidelijk aan: ‘verdelgd op eigen initiatief’.  Zo vermijden we het nodeloos mobiliseren van onze verdelger.