Militaire veldkeuken Pollinkhove

De Gapaardhoek was in de Eerste Wereldoorlog een logistiek knooppunt achter het front. Militaire eenheden konden er tijdelijk de loopgravenoorlog achter zich laten en tot rust komen. Het barakkenkamp "Camp de Américains" werd gebouwd in 1917. Het bood onderdak aan één Belgisch infanteriebataljon en bevatte 14 bakstenen slaapbarakken.In het kamp stond een veldkeuken met erachter een waterput. Het zijn nu de laatste getuigen van het oorlogsverleden van de Gapaardhoek. Dit erfgoed werd op 28 juli 2011 beschermd als monument.
De veldkeuken werd in het kader van de ruilverkaveling Sint-Rijkers eind 2016 - begin 2017 gerestaureerd en publiek toegankelijk gemaakt. Het stalen raamwerk geeft het verdwenen deel van het gebouw weer. De site is in eigendom en beheer van stad Lo-Reninge.