Missie, visie en waarden

Missie

Als groene gemeente met cultuurhistorisch erfgoed, dragen we bij tot het welzijn van de burgers en de duurzame ontwikkeling van het landelijk gebied. Hierbij staan efficiëntie, transparantie en interactie met de burger centraal.

 

Visie

Het is onze ambitie om vanuit een vooruitstrevende, kwaliteitsvolle organisatie een ondersteunende rol naar de burger op te nemen en samen Lo-Reninge verder te ontwikkelen als een levendige, warme gemeente met een groen karakter.

 

Waarden

Respect
Correctheid
Verantwoordelijkheid
Engagement