Modder op de weg: neem je voorzorgen

Gepubliceerd op vrijdag 14 okt 2022 om 15:18
Een gewaarschuwd man is er twee waard

De oogsttijd betekent niet alleen een periode van hard werken voor de landbouwers. Ook neemt de verkeersonveiligheid toe op de wegen van en naar de landbouwbedrijven en velden. Het is onvermijdelijk dat er tijdens het vervoer van de oogst modder op de weg belandt. Door de modder liggen de wegen er plotseling soms spiegelglad bij. Zo gebeuren er elk jaar opnieuw (soms ernstige) verkeersongevallen. Neem daarom de nodige voorzorgen.

 

Wat kan je doen als bestuurder?

Toon begrip en wees voorzichtig

  • Wees voorzichtig in de buurt van modder. Landbouwers duiden modderige wegen aan met een gevarendriehoek.
  • Heb begrip voor de situatie. Vertraagd verkeer of een tijdelijke besmeurde weg kan het gevolg zijn van het harde werk van onze landbouwers.
  • Landbouwers die de weg proper maken rij je met aangepaste snelheid voorbij.

Melden

Modder op de weg zonder aanduiding met een gevarendriehoek kan je melden via:

  • 1700 en www.meldpuntwegen.be : zonder incidenten en als er geen verkeersbord staat
  • 101 en 112 of de app 112 BE: met incidenten zoals een val of verkeersongeval

 

Wat kan je doen als landbouwer?

Voorkomen

Voorkom ten allen tijde ernstige vervuiling van de weg door de modder en de bevuiling van de machines, landbouwtrekkers en andere voertuigen te verwijderen, voordat je de weg oprijdt.

Waarschuwen

Waarschuw de andere weggebruikers voor het gevaar door tijdig de modderborden in de wegberm te plaatsen, rechts in de rijrichting op ongeveer 150 meters vóór het vervuilde weggedeelte. Doe dit op een weg waar het verkeer in twee richtingen is toegelaten voor de beide rijrichtingen.

Bevestig het bord op een stevige paal, bij het plaatsen dien je er rekening mee te houden dat de onderkant van het bord op ongeveer 1,5 meter boven het oppervlak van de berm komt.

Schoonmaken

Maak bevuilde weggedeelten onmiddellijk weer schoon. Op drukke wegen kan de wegbeheerder uit veiligheidsoverwegingen ervoor kiezen de weg zelf schoon te (laten) maken en de kosten hiervoor (gedeeltelijk of volledig) aan jou doorrekenen. Dat gebeurt in onderling overleg.

Maak gebruik van reflecterende vestjes om je aanwezigheid op de openbare weg tijdens deze werkzaamheden voor de weggebruikers te benadrukken.

Borden verwijderen

Verwijder de borden onmiddellijk als de weg weer schoon is. Het onnodig laten staan van deze borden vermindert het effect van de actie.