Monument 2e genietroepen Lo

De kunstschatten van de kerk van Lo en van de andere gemeenten in de IJzerstreek worden door de 2de legerafdeling van de genietroepen naar Le Hâvre overgebracht in 1915, waar een tentoonstelling van die voorwerpen wordt gehouden ten voordele van het Rode Kruis. Ter herinnering aan dit feit is in de voorgevel van de Sint-Pieterskerk te Lo een gedenkplaat aangebracht.

In de Willem van Loolaan wordt er in 1915-1916 door de verbroedering der oud-strijders en de genie van de 2de legerafdeling een monument opgericht ter nagedachtenis van de gesneuvelde geniesoldaten van de 2de legerafdeling. Het is een gedenkteken in de vorm van een altaar met twee vooruitspringende zijstukken. Op het altaar staat een zware ovale steen met twee uithollingen opzij. Op de grond voor het altaar staat een losse gedenkplaat en vooraan op het podium staan twee bloemvazen op voetstuk versierd met de Belgische driekleur. Het geheel is in een opvallend gele kleur geschilderd.
Op de steen staat, in reliëfvoorstelling, het kenteken van de genie, twee palmtakken en een speer met vaandel. Op de sokkel staat een plaat uit witte marmer. Op 30 juni 1935 werd het gedenkteken overgedragen aan het stadsbestuur van Lo.