Monument gesneuvelden Noordschote

Op het Noordschoteplein, vlak voor de Sint-Barnabaskerk, bevindt zich de gedenksteen voor de militaire en burgerlijke slachtoffers van Noordschote.
De gedenksteen is ingewerkt in de bakstenen kerkhofmuur. Deze hardstenen rechthoekige gedenksteen staat op een trede en op een langwerpige, meerdelige sokkel, met links een vooruitspringend kruis, dat boven de tekstplaat uitsteekt. Op de tekstplaat staan volgende vermeldingen: "1914 Gemeente Noordschote 1918", "Militaire slachtoffers", met vermelding van de namen, "Burgerlijke slachtoffers", met vermelding van de namen.