Besluit Programmatische Aanpak Stikstof (PAS)

Gepubliceerd op maandag 20 mrt 2023 om 14:53

Op 10 maart 2023 heeft de Vlaamse Regering de Programmatische Aanpak Stikstof (PAS) definitief vastgesteld.  De PAS is opgevat als een omvattend, niet-reglementair, realisatiegericht programma. De Programmatische Aanpak Stikstof (PAS) en de bijhorende verklaring over de milieueffectrapportage zijn te raadplegen op www.vlaanderen.be/stikstof