Noodopvang en LOI

Noodopvang

De doelgroepwoningen – appartementen behoren tot de hulpverleningsmogelijkheden van de sociale dienst van Lo-Reninge en vallen onder de regelgeving van het OCMW (art. 1, art. 57§1 en art. 60§3 van de organieke wet van 08 juli 1976 betreffende de Openbare Centra voor Maatschappelijk Welzijn).

De appartementen kunnen nooit een permanent verblijf zijn, maar een tijdelijke oplossing voor huisvestingsnood. Tijdens de periode van bewoning moet actief worden gewerkt aan een oplossing voor de noden van de bewoners.

De bewoners kunnen hiervoor beroep doen op ondersteuning van de sociale dienst van Lo-Reninge en andere organisaties (bijvoorbeeld de woonwinkel).

De bewoners wonen zelfstandig. Vanuit het streven naar een duurzame bewoning, woonzekerheid en het samenleven in wooncomplexen komen enkel personen die recht hebben op duurzaam verblijf in aanmerking voor een appartement. Mensen ingeschreven in het wachtregister komen niet in aanmerking. Personen die ambtshalve werden afgevoerd kunnen zich inschrijven als kandidaat voor het huren van een appartement.

Lokaal Opvanginitiatief (LOI)

Een Lokaal Opvanginitiatief (LOI) kan je vergelijken met een federaal opvangcentrum of een centrum van het Rode Kruis, maar dan op kleine schaal. Kandidaat politiek vluchtelingen worden opgevangen gedurende de asielprocedure of de regularisatieprocedure 9ter (medische redenen) die onmiddellijk aansluit op de asielprocedure. 

Een LOI komt tot stand via een overeenkomst tussen het Federaal agentschap voor opvang van asielzoekers (Fedasil) en de sociale dienst (OCMW).

De sociale dienst zorgt voor de goede gang van zaken binnen het LOI. Fedasil zorgt voor de nodige begeleiding vanuit de tweede lijn.

De opvang gebeurt uitsluitend via materiële steunverlening. De asielzoekers ontvangen geen financiële steun. In plaats daarvan zorgt de sociale dienst ervoor dat alle nodige voorzieningen aanwezig zijn: huisvesting, sanitair, mogelijkheid tot opleiding, scholing, ontspanning,… Dit gebeurt dan ook dikwijls in samenwerking met scholen, verenigingen,….

Het LOI van Lo-Reninge beschikt momenteel over 2 opvanglocaties voor asielzoekers.

Contact

Sociale Dienst

Nu gesloten
Adres
Markt 11 , 8647 Lo-Reninge
Tel.
058 33 01 42
sociale.dienst@lo-reninge.be

Openingsuren

Vandaag
Gesloten
Morgen
Gesloten
Meer info Sociale Dienst