Noodwoning

De noodwoning behoort tot de hulpverleningsmogelijkheden van de sociale dienst van Lo-Reninge en vallen onder de regelgeving van het OCMW (art. 1, art. 57§1 en art. 60§3 van de organieke wet van 08 juli 1976 betreffende de Openbare Centra voor Maatschappelijk Welzijn).

De woning kan nooit een permanent verblijf zijn, maar een tijdelijke oplossing voor huisvestingsnood. Tijdens de periode van bewoning moet actief worden gewerkt aan een oplossing voor de noden van de bewoners.

De bewoners kunnen hiervoor beroep doen op ondersteuning van de sociale dienst van Lo-Reninge en andere organisaties (bijvoorbeeld de woonwinkel).

De bewoners wonen zelfstandig.