Onderhoud van knotbomen

Lo-Reninge heeft sinds 1997 een subsidiereglement voor het onderhoud van knotbomen

Wat?
Een subsidie voor het onderhoud van knotbomen.

Specifieke voorwaarden?
Knotbomen: minimum 3 knotbomen per aanvraag. De toelage is om de 5 jaar of meer toekenbaar. Het omvormen van hoogstammige bomen tot knotbomen wordt niet betoelaagd. Het knotten wordt enkel uitgevoerd tijdens de winterrust.

Subsidiebedrag?

• Knotboom: 6,25 €/boom
! de toelage per aanvrager per jaar is beperkt tot 248 €.

Hoe aanvragen?

1. De aanvraag dient te gebeuren op het daarvoor voorzien aanvraagformulier. Naast het aanvraagformulier dient u ook nog een bijlage toe te voegen, namelijk een plan met duidelijk aanduiding waar de knotbomen staan.
2. De aanvraag dient u in bij de milieudienst voor eind mei, dit mag gerust na de werken. Bezorg het aanvraagformulier met de bijlage op één van de volgende manieren aan de milieudienst van Lo-Reninge:

  • Afgeven aan het onthaal van het administratief centrum.
  • Per email aan milieu@lo-reninge.be.
  • Per post: milieudienst Lo-Reninge, Markt 11 te 8647 Lo-Reninge

Verder afhandeling van het dossier

  • Na het indienen van de aanvraag wordt het dossier gecontroleerd. Veelal zal een controle op het terrein gebeuren.
  • Het dossier wordt voorgelegd aan het college. Dit ter goedkeuring of ter afkeuring.